X

De informatie op deze website bevat algemene beschrijvingen van technische opties, welke niet te allen tijde aanwezig hoeven te zijn in individuele gevallen en onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving vooraf.

Het Bluetooth/woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, inc. Er is toestemming verleend voor het gebruik van deze merken door Signia GmbH. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Android en Google Play zijn handelsnamen van Google Inc.
Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc.

* Aan de Universiteit van Northern Colorado (2015) is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de functies van primax door EEG data te verzamelen en te analyseren terwijl de deelnemers spraakonderzoek ondergingen. Voor zowel de SPEECHfunctie als de EchoShieldfunctie blijkt uit objectieve metingen van hersenactiviteit dat er een significante vermindering in luisterinspanning is.